Wie zijn wij

Cultureel Hart Cuijk

Historie
In 1992 kwam in de gemeente Cuijk de notitie Culturele Voorzieningen Centrum Cuijk uit. Hieruit ontstond in 1993 een initiatiefgroep gevormd uit een aantal gemotiveerde vrijwilligers die een enquête hielden onder de toen aanwezige culturele instellingen binnen de gemeente Cuijk.

In de daarop volgende jaren legden die initiatiefnemers de basis voor de in 1999 op te richten Stichting Cultureel Hart Cuijk, bestaande uit alle culturele instellingen gevestigd in het centrum van Cuijk. Later in 2003 werd het Cultureel Hart Cuijk uitgebreid met de culturele instellingen aanwezig in de 6 kerkdorpen van de gemeente Cuijk

Organisatie

Het Dagelijks Bestuur Cultureel Hart Cuijk bestaat uit:

 

 

Eric Goos, voorzitter van DB Stichting Cultureel Hart Cuijk.

 
 

Martien Bardoel , secretaris/penningmeester van DB Stichting Cultureel Hart Cuijk.

 

 

Myriam Fransse,  diverse culturele projecten binnen het CHC

 
 

Willem Bijker contact persoon CMC en diverse projecten

 

 

Ingrid Janshen Artz, contact persoon Culturele agenda en diverse projecten 

 

 

 

 
Doelstellingen Cultureel Hart Cuijk:

Prioriteit 1,
*  Het organiseren van de jaarlijkse culturele dag "Cultuur aan de Maas". zo mogelijk met een Thema.

*  Het periodiek organiseren van kleinschalige kunst exposities alsmede van muziek recitals.

*  Het organiseren van de jaarlijkse Open Monumenten Dagen binnen de gemeente Cuijk.

*  Inspraak en betrokkenheid van het CHC bij gemeentelijke beleidsvoorbereidingen met culturele raakvlakken, (voorbeelden zijn het verder Samenstellen c.q. wijzigingsvoorstellen van de huidige Cultuurnota,  Subsidie voorstellen / indexering,    Toekomstige Cultuur Visie,  Zitting in de Klankbordgroepen; Archeologie (vondsten promoten), Team Romeinen (zichtbaar maken van de Romeinse Historie in Cuijk),  Participeren in de Regionale Cultuur Promotie Land van Cuijk.                             

*  Het zo mogelijk organiseren in samenwerking met Centrum Management Cuijk, OVC, Scholen, Theater instellingen, en de inwoners van Cuijk een 2-jaarlijks "Kuuks Spektakel" met een breed thema bv. De Romeinen, Jan van Cuijk, etc.

Prioriteit 2;
1.  De gerealiseerde speerpunten van 2002 t/m 2018 blijvend handhaven en deze zo mogelijk nog verder uitbouwen.

2.  Regelmatig evalueren van de Herijking Cultuurnota gemeente Cuijk. Dit in samenwerking met de cultuurverwante instellingen en de raad v/d gemeente Cuijk.

3.  Enkele keren per jaar Culturele middagen organiseren in het centrum of periodiek op een andere plek (in de kerkdorpen) binnen de gemeente Cuijk. 

4. Het organiseren van blijvende en tijdelijke exposities van Archeologische vondsten in de gemeente Cuijk, in samenwerking met de gemeente en betrokken Instellingen.

5.  Euregionale promotie van het Cultureel Erfgoed,  i.s.w. met Duitse Culturele Instellingen,  en culturele platforms in de Noordelijke Maasvallei of regionale samenwerking bij specifieke thema’s.

6.  Meer nadruk op Cultuur als sterk onderdeel van Wonen, Werken en Welzijn  ( o.a. winkelen en recreëren) in de specifieke promotie van Cuijk alsmede in de gehele regio Land van Cuijk.

Prioriteit 3;
o.a.   Het opnemen van reconstructies in bestemmingsplannen Centrum Cuijk en de Maasboulevard o.a. ,  
*  Reconstructie Romeinse tempel  (Horreum) welke stond bij de oude kerk, of kopie hiervan en plattegrond oude kerk opnemen in het straatpatroon.
*  Opname Peutingeriana tabula (Romeinse kaart met vermelding Cuijk) in de plannen Maasboulevard opnemen.
*  Bereidheid tot inbedding en visualisering van archeologische objecten, gevonden in de gemeente Cuijk.

Cultureel Hart Cuijk.
Secretariaat: mobiel ; 06.80125750
Mail :      Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Contact Info

Secretariaat van Stichting Cultureel Hart Cuijk

Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Mobiel  06-80125750
 

Sponsors

Plattegrond